Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: kontakt@komunalno-cp.info

Plan nabava i realizacija

Realizacija ugovora za 2018. godinu

22.10.2018.

________________________________________________________________________________

 

Plan nabava za 2018.

________________________________________________________________________________

 

Realizirani planovi za 2015. , 2016. i 2017. godinu